Nábor do plaveckého kroužku 2017/2018

04.09.2017 11:43

Milí rodiče,

níže vám zasíláme informace týkající se kroužku plavání pro školní rok 2017/2018

Pozor nemusíte znovu posílat přihlášku, vaše dítě je již registrováno - pouze vás žádáme o potvrzení účasti v novém školním roce a který den bude pro vaše dítě prioritní (opět máte možnost předem domluvené výměny a náhrady v jiné dny)

V příloze máte rozpis lekcí (nově i ve čtvrtek)

PÁTEK: začínáme 29.9.2017 v 15:00

ÚTERÝ: začínáme 3.10.2017 v 17:30

ČTVRTEK: začínáme 5.10.2017 v 17:30

PROSÍM POTVRĎTE ÚČAST DÍTĚTE ZPĚTNÝM EMAILEM, NEJPOZDĚJI DO 10. 9. 2017

začátek druhého pololetí:

Dále vás informujeme o možnosti proplácení pojišťovnou (na každé dítě 500 Kč za kurz výuky plavání (kdo bude chtít vystavit potvrzení o platbě napište mi na tento email)

Informace k platbě:

prosíme o platbu prostřednictvím bankovního účtu, popř. v hotovosti na dnech náboru nových členů klubu

platbu za 1. pololetí uhraďte nejpozději do 17. 10. 2017  a to na účet: 2800368339/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození vašeho dítěte (bez interpunkcí) a do poznámky pro příjemce, napište kroužek plavání a jméno dítěte.

Platby v hotovosti ve dnech náboru: 22, 26, 27. 9. 2017 od 16:00 - 18:00, v kanceláři ŠVCA (vchod do tělocvičen ZŠ Bystřice)

cena za 1 pol. činí 1600,- Kč

kontaktní email pro rodiče:     plaveckyklub@svca.cz

odpovědná osoba: Břetislav Marosz - vedoucí instruktor plaveckého klubu, 

Na výše uvedený email se obracejte v případech řešení týkajících se plaveckých lekcí vašich dětí (omluvení z lekce, přesun lekce na jiný termín - přesun je možný pouze ve dnech tréninku út, čt a pá, důvody přesunu, náhlé onemocnění, oslava, či jiné rodinné důvody, v případě, že na den tréninku připadne svátek, nebo prázdniny - nelze přesunout na náhradní termín).

Dále vás z tohoto emailu budeme kontaktovat ohledně případných změn a rozvrhu tréninku.

Bližší informace s rozpisem tréninků na www.bystrice.cz nebo www.bazen-bystrice.webnode.cz

Na závěr vám všem děkujeme za možnost podílet se na výuce vašich dětí v plaveckých dovednostech.

 

„Umění plavat znamená zabránit smrti utopením. Naše mládež má být vedena k pilnému koupání také proto, aby se při tom naučila plavat. Je to krásná mužná připravenost, podpora lidského přátelství, umět pomoci tonoucímu. Co platné, když musíme spěchat na břeh pro pomoc, místo abychom pomohli sami." Johann Christoph Friedrich GutsMuths (německý učitel – 19. stol.)

S pozdravem Lukáš Zatloukal

www.svca.cz