Kurz plavání rodičů s dětmi

 
Vážení klienti, rodiče, 
 
bazén Bystřice ve spolupráci s ŠVC Asklépios, z.s. pro vás připravily jedinečný kurz výuky plavání pro děti předškolního věku za asistence rodiče. Kurz obsahuje deset dvouhodinových lekcí, kdy jedna lekce obsahuje 60 minut výuky pod odborným vedením zkušeného lektora plavání a 60 minut volného pobytu rodiče s dítětem v bazénu Bystřice s možností využít relaxační zónu, dětský koutek a další vybavení tohoto zařízení. 
Takto koncipovaný kurz nabízí naprosto výjimečnou interakci mezi dítětem a rodičem, během které se dítě zábavnou formou již v útlém věku seznamuje s vodním prostředím, základními plaveckými dovednostmi a pobytem ve vodě. Přítomnost rodiče významně ovlivňuje rychlost fixování nových dovedností spojených s pobytem dítěte ve vodě. 
Bazén Bystřice se svou rodinnou koncepcí nabízí ideální podmínky pro tento kurz a naprosto jedinečnou cenu 2 000 Kč za celý kurz. Za lekci pod odborným vedením lektora, za 60 minut volného pobytu v bazénu pro dvě osoby zaplatíte jen 200 Kč. 
V současné době probíhá nábor zájemců, kdy k otevření schází doplnit už jen několik párů rodič-dítě. 
Kurz by mohl probíhat v odpoledních hodinách v době od 14 00 - 16 00 hod. nebo po domluvě i ve večerních hodinách od 17 30 - 21 00 hodin. 
Plavecká gramotnost vašich dětí je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou svým dětem můžete poskytnout...
 
Bližší informace získáte na tel. číslech Lukáš Zatloukal 773 756 836, vedoucí ŠVC Asklépios, z.s. nebo Marcel Čmiel 604 591 900, vedoucí bazénu.