Plavecká škola

Plaveckou školu na bazénu v Bystřici provozuje obec Bystřice ve spolupráci s poskytovatelem služeb Školícím a Výcvikovým Centrem Asklépios, zapsaným spolkem. Zajišťuje plavecký výcvik pro všechny školy ve spádové oblasti od Vendryně až po Mosty u Jablunkova a od Nýdku až po Košařiska. Suma sumárum je to více než 25 školských zařízení s více než 1500 dětí. 

Hlavním koordinátorem a garantem plavecké školy na bazénu v Bystřici je Mgr. Ivo Klen. Vedoucím instrukotorem plavecké školy je Markéta Zatloukalová.

Děti se učí plavat pod vedením velmi zkušených intruktorů plavání. Mohou využívat nové plavecké pomůcky.