Kdo jsme?

Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s. 
 
je školící instituce akreditovaná MŠMT ČR.  Vznikla jako občanské sdružení  v roce 2012 pod názvem KPP Asklépios o.s. Hlavním cílem jsou rekvalifikace a kurzy v oblasti vodní záchrany, první pomoci a psychologické první pomoci. Jsme realizátory projektu ke zvládání ozbrojených útoků a emočně náročných situací ZRIVI/ENRS. Dále jsme držiteli akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), realizujeme besedy pro pedagogické pracovníky, žáky ZŠ a studenty středních škol. Vedeme dětské zájmové volnočasové aktivity. Lektoři ŠVC Asklépios jsou specialisté s praktickými zkušenostmi z terénu napříč složkami IZS.
Na základě smlouvy o poskytování služeb s provozovatelem zařízení obcí Bystřicí zajišťujeme na bazénu v Bystřici komplexní služby vodní záchrany, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a vodních sportů a zdravotnický a záchranářský dozor. Naše služby v oblasti neodkladné zdravotnické pomoci jsme rozšířili na celý sportovní areál základní školy v Bystřici. 
 
Lektoři ŠVC Asklépios z. s. 
 

Bc. Lukáš Zatloukal

Odborná specializace IZS – integrovaný záchranný systém, První pomoc, záchrana z vody

Osvědčení: Mistr plavčí, Práce v divoké vodě, Záchrana z válce, Instruktor první pomoci, lektor ZRIVI

lektor zájmových kroužků pro děti a dorost, lektor speciálních školení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů a městské policie.

Mgr. Štěpán Klen

Odborná specializace etopedie, psychologie, pedagogika

Osvědčení: záchranář VZS Z II Mistr Plavčí, Záchrana z válce, Záchrana z ledu, Záchranář VZS na volné vodě (hladinová služba a divoká voda), Instruktor první pomoci, PADI Rescue Diver, CMAS **

Odborný garant kurzů vodní záchrany  ŠVC Asklépios, aktivní člen Vodní záchranné služby ČČK, výkon vodní záchrany 22 let (bazény, koupaliště, vodní nádrže Těrlicko, Žermanice, Lipno, moře – Chorvatsko aj.), lektorská činnost vodní záchrany od roku 1994 – 20 let /vodní záchrana a záchrana z ledu pro složky IZS. Lektor vzdělávacích programů pro Univerzitu Palackého, Ostravskou a Jihočeskou univerzitu, kongres urgentní medicíny, mezinárodní semináře záchrany z ledu, konference Vodní záchranné služby, školení evropský certifikát první pomoci (EFAC). Je autorem pilotního projektu vzdělávání policistů, profesionálních a dobrovolných hasičů v záchranných pracích na vodě a projektu ZRIVI. Kurz záchranných prací na vodě je zařazen v registru EKIS MV ČR. Jeho autorské texty, metodiky a výcviky byly od roku 1995 základem pro standardizaci metodik a výcviků záchranných prací na ledu pro HZS. Odborný garant kurzů ZRIVI.

Poradenská a konzultační činnost k záchrannému vybavení k záchranným pracem na vodě pro GŘ HZS ČR, Komenda Wojewódzk Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Policie ČR – KŘP Msk, Pardubického a Olomouckého kraje.

Jan Běčák

Odborná specializace maskování zraněných u specifických a outdoorových školení, záchrana osob z vody, vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel

Osvědčení: Mistr plavčí, Instruktor první pomoci, Instruktor plavání, Záchrana z válce, Práce v divoké vodě, Práce ve výškách, lektor ZRIVI

Lektor zájmových kroužků pro děti a dorost, lektor speciálních školení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů a městské policie.

Jiří Cieslar

Odborná specializace zdravotnický záchranář, školení odborné přípravy a výcviku předlékařské první pomoci pro složky IZS, záchranná činnost a transport osob v mimořádných situacích,

Osvědčení: Plavčík, Záchrana z válce, Práce v divoké vodě, Transport osob v mimořádných situacích, lektor ZRIVI

Odborný garant kurzů první pomoci ŠVC Asklépios, lektor speciálních školení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů a městské policie.

Jan Čmiel

Odborná specializace Lezecká technika, záchrana osob z vody, vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel

Osvědčení:  Mistr Plavčí, Záchrana z válce, Práce v divoké vodě, Instruktor plavání, Práce ve výškách, lektor ZRIVI

Odborný garant kurzů lanové techniky, lektor zájmových kroužků pro děti a dorost, lektor speciálních školení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů a městské policie

 

+ kolektiv plavčíků